Slussning i Karl Johanslussen
Foto
Fotograf: Per Lindroos. Spårvägsmuseet

Slussning i Karl Johanslussen

Uppdaterad