"Monark" vid Stadsgårdskajen
Foto
Fotograf: Per Lindroos. Spårvägsmuseet

"Monark" vid Stadsgårdskajen

Uppdaterad