F.d. Ekmanska snickerifabriken i Lignaområdet
Foto
Fotograf: Per Lindroos. Spårvägsmuseet

F.d. Ekmanska snickerifabriken i Lignaområdet

Uppdaterad