Foto

Flygfoto över Vitabergsparken

Utställningen Flygfoto Stockholm