Foto

Sveavägen 161, från Ynglingagatan. Industrianläggning