Foto

Flygfoto över Mäster Pers gata i Vita Bergen