Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Flygfoto över Mäster Pers gata i Vita Bergen

Uppdaterad