Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Flygfoto över Årstabron

Uppdaterad