Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från "sammanbindningsbanan" mellan de två kamrarna i Riksdagshuset på Helgeandsholmen

Uppdaterad