Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Radiolicens nr. 27

1924 infördes systemet med radiolicens.

Året därpå löste elektroteknikern Johan Otto Abrahamsson, hemmahörande på Charlottenburg i Solna, sin som licensbetalare nr. 27. Licensavgiften låg på 12 kronor. Bakom utfärdandet av licensen stod Kungl. Telegrafstyrelsen.

Baksidan av Abrahamssons licensbevis är en 12 punktig uppräkning från Kungl. Telegrafstyrelsen om vilka villkor som gäller för ”rätt att innehava radiomottagningsapparat”.

Systemet med separat radiolicens fanns i bruk enda upp till 1970-talet då den slogs ihop med tv-licensen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad