Foto
Fotograf: Okänd. Utbildningsförvaltningen

Konstnären Lasse Andréasson i sin ateljé

Bilden har digitaliserats och tillhandahållits av  Lasse Andréassons son Markus Andréasson. Han lämnar följande information om bilden:

Lasse Andreasson var konstnär och framförallt målare. Här står han i sin ateljé som ligger under takåsarna. Han gick vid den tiden på Konstfackskolan som låg i Klara kvarteren. Bilden måste vara tagen ca 1945.

Bilden är i privat ägo. Kontakta markus/snabel-a/algonet.se om du vill använda bilden på annat sätt än licensen tillåter.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad