Text
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Sveriges första tryckta bok

Den första bok som trycktes i Sverige var Dyalogus creaturarum moralizatus – Skapelsens sedelärande samtal. Det skedde år 1483 i franciskanernas, gråbröderna, kloster på Riddarholmen. Den tyske boktryckaren Johann Snell hade utbildat sig i Rostock och förde med sig sitt tryckeri från land till land runt Östersjön.

I boken finns 122 sedelärande samtal mellan olika fabeldjur som ska hjälpa läsaren att skilja på rätt och fel, ont och gott. Nedan följer ett exempel.

Fyrtiofemte samtalet: Drottningfisken och hydran
Till drottningfisken kom en gång en hydra, en vattenorm med många huvuden, och sade: ”Sköna drottning, du är mig kärast av alla. Därför vill jag förena mig med dig i äktenskap, och därför kommer jag till dig som en vän”.
Drottningfisken svarade: ”Detta kan inte ske, ty det passar sig inte. Det står nämligen i Syraks bok, kapitel 13: Vart levande väsen älskar sin like, och var människa den som står henne närmast. Alla varelser sluta sig samman efter sina släkten: så bör ock en man hålla sig till sin like. Eftersom du inte är av mitt släkte, kan du alltså aldrig förenas med mig”. Hydran vände tillbaka utskrattad och besviken och sade: ”Skamsen och försmådd jag tror att alla min glädje jag förlorat”.

Så bör varje kristen svara djävulen som är den gamle ormen och enligt Första Mosebok 3 listigare än alla andra varelser under himmelen: ”Gå bort från mig, ty du är inte av mitt släkte”

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad