Foto

Allmänna konst- och industriutställningen på Djurgården. Stockholms stads paviljong, entréen