Foto

Humlegården 1908

Från bilderboken "Stockholm", utgiven 1908. Byggnaden till vänster är Kungliga biblioteket.