Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Södra Blasieholmshamnen 1908

Från bilderboken "Stockholm", utgiven 1908. På bilden syns bl.a. Grand Hotel, Nationalmuseum och Skeppsholmskyrkan.

Uppdaterad