Kapitel/artikel
Litteraturtips
Författare: Jörgensen, Christer (f. 1967). Stockholms stadsbibliotek

Grönt och skönt: parkernas stad / Christer Jörgensen

Ett kort kapitel om Stockholms parker och grönområden genom tiderna. På 1600-talet blev det populärt att plantera exotiska växter och bygga fontäner och annan utsmyckning kring adelspalatsen. På 1700-talet var den engelska parkstilen på modet, vilket innebar att man lät buskar och träd växa fritt, som i Hagaparken från den tiden. På 1800-talet var stadens parker, som Humlegården, betesmark för boskap, eller tillhåll för kriminella och prostituerade. Därefter har innerstadsparkerna rustats upp och alla delar av staden fått grönområden – det gröna har blivit en naturlig del av Stockholm. 2 sidor.

Utdrag ur Ericsson, Niklas, Stockholm : historien om den stolta staden. - 2002. - S. 203-204

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad