Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Allmänna konst- och industriutställningen på Djurgården. Stockholms stads paviljong, från söder

Uppdaterad