Foto

Interiör från Clarence von Rosens vagnbod vid Strandvägen 55