Litteraturtips
Författare: Sandin, Maj (f. 1953). Stockholms stadsbibliotek

Handelshuset : i Gamla Enskede under 100 år / Maj Sandin

Under 1900-talets första decennier växte Stockholm dramatiskt och marken i ytterområdena runtom blev heta planeringsuppdrag för stadsplanerare, arkitekter och transportingenjörer. Ett av områdena som lockade till bebyggelse och inflyttning var Enskede. 1907 upprättades en bebyggelse- och stadsplan för området. Och ett par år senare fick spårvägen sin sträckning utmed Nynäsvägen. Det skulle bli radhus, parhus, enfamiljshus och flerfamiljshus.
Arkitekter anlitades för att utforma de nya boendeformerna och en av dem var Victor Bodin som ritade det stora huset som denna bok handlar om. Den nya moderna inflyttaren behövde nära till det som behövdes i vardagen så därför byggde man in lokaler för affärer och annan verksamhet i bottenplanet. Så fick det heta Handelshuset under alla år och gör det fortfarande.
I över 100 år har människor flyttat in och ut ur huset, kommit och gått, levt och arbetat här i ett område som från början var en lantlig idyll och som nu mer och mer växer ihop med stadskärnan.

Uppdaterad