Foto
Fotograf: Goliath, Sven (1918-1989). Spårvägsmuseet

Arbete med proteser på Vanföreanstalten (Norrbackainstitutet) 1951

Reportage från bandageverkstad Hållplatsen Vanföreanstalten för buss 58 ändrade namn till Norrbackainstitutet 1 november 1949

Uppdaterad