Foto
Fotograf: Goliath, Sven (1918-1989). Spårvägsmuseet

Patient badas på Södersjukhuset år 1951

Uppdaterad