Foto
Fotograf: Goliath, Sven (1918-1989). Spårvägsmuseet

Sabbatsbergs sjukhus

Uppdaterad