Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Tranebergsbron under byggnad, från Kristinebergssidan 1932

Uppdaterad