Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Hotell Continental, Vasagatan 22. I fonden Klara kyrka

Uppdaterad