Text
Upphov: Okänd. Riksarkivet

Föredrag om Henrik Ibsens grundtankar om kärleken mellan man och kvinna - polisrapport 1916

Den norske advokaten Hakon Löken besökte Sverige i mars 1916 och föreläste om  den norske dramatikern Ibsen i Victoriasalen, som var i princip fullsatt, mestadels med kvinnor, enligt den här polisrapporten.

Om Ibsen framstod som svår att läsa berodde det enligt föreläsaren på att det på Ibsens tid ansågs "värdefullare ju mera gåtfullt och svårförsteåligt ett författadt arbete var".

Vid mötet förekom enligt polisen "intet som var stridigt mot en anständig känsla".

Uppdaterad