Foto

Skeppsbron 10, rumsinteriör

På Samfundet S:t Eriks kulturhusskylt om Sjöfartshuset, Skeppsbron 10:

"Uppfört 1671 av myntmästaren Isaac Cronström. I det inre rummet finns högklassig inredning av Louis Masreliez från omkring 1790. Huset innehåller lokaler för olika sjöfartssällskap."