Sirlig skrivstilstext på gulnat papper
Text
Upphov: Okänd. Riksarkivet

Jenny Linds födelsebevis

Det handskrivna brevet är ett födelseintyg för Jenny Lind, skrivet av barnmorskan Brita Christina Ekebom som var med vid förlossningen. Det renskrivna brevet lyder:

"Att Enke Fru Capitenskan Anna Maria Fellborg har den 6te october 1820 Framfödt ett flickebarn som i det Heliga Dopet blef kallad Johanna Maria Det kan jag på begäran under Edlig Förpligtelse härmed intyga som jag i Egenskap af Barnmorska Bemälte Enke fru ifrån detta barn förlöst som Skedde i Stockholm och Clara Församling. Stockholm d 3 februari 1835

Brita Christina Ekebom Edswuren Barnmorska. Boende uti Clara Församling wid Drottninggatan huset no 48

att namnteckningen är Egenhendig af fru Ekebom intygar

P.G. Nicander

J.E. Lindblad"

Jenny Lind hette egentligen Johanna Maria. Hon föddes den 6 oktober 1820 på Mäster Samuels gränd 32, (senare Mäster Samuelsgatan 40, huset revs på 1960-talet) i Stockholm. Den 7 oktober döptes barnet till Johanna Maria, men hon kallades redan från början för Jenny.

Föräldrarna, Anna Maria Fellborg-Rådberg och bokhållare Nils Johan Lindbodde ihop men var inte gifta med varandra.

Det berättas att Jenny ofta satt i fönstret och sjöng och att en dansös vid Kungliga Teatern hörde hennes sång och blev förundrad. Modern blev övertalad att ta med Jenny till sånglärare Carl Magnus Craelius och Jenny började ta lektioner för honom i september 1830. Denna undervisning varade endast en kort tid då Craelius roll som sångpedagog övertogs av Isak Albert Berg. Under utbildningsåren 1830-1837 uppträdde Jenny i ånga lustspel och dramer. 1836 fick hon ett kontrakt med Kungliga Teatern och i och med det fast anställning med en lön på 700 riksdaler banco per år plus tillägg för varje föreställning.

Den egentliga operadebuten gjorde Jenny den 7 mars 1838 som Agate i Carl Maria von  Webers ”Friskytten.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad