Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Stallbron

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Stallbron)

 

Namnet härrör från det kungliga stallet, som låg på Helgeandsholmen. Bron nämns 1288 och ledde snett över Helgeandsholmen med fortsättning till Gustaf Adolfs torg. Broarna över norra och södra strömfåran kallades gemensamt Norrbro. Dess betydelse var så stor att de närliggande städerna under medeltiden ålades att bidra till underhållet. Dagens bro (från Keillers mek. verkstad) invigdes 1904. Den breddades 1978 med en täckt passage för riksdagsledamöterna (AOS arkitekter). Den stora granitskulpturen togs ned från riksdagshusets tak på 1930-talet.

A bridge leading over the royal stables is first mentioned in 1288. The present bridge was opened in 1904. It was widened in 1978 and an enclosed passage was added beneath the bridge to link parliament with its offices.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad