Foto

Skeppsholmsbron

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Skeppsholmsbron)

 

Den första bron, en träbro med vindbrygga, anlades på 1640-talet när flottan flyttade från Blasieholmen till Skeppsholmen. Den kallades först Holmbron. Efter en brand 1822 byggdes en provisorisk flottbro. Den ersattes 1861 av en av Sveriges första broar av valsat smidesjärn, med Karl XV:s krönta monogram, ritad av Gustaf De Geer och konstruerad av Otto Carlsund vid Motala verkstad. Mittpartiet med körbanan ersattes 1999 med en stål- och betongkonstruktion medan bron i övrigt restaurerades.

The present bridge is one of the first wroughtiron bridges erected in Sweden. It was designed by Gustaf De Geer and engineered by Otto Carlsund in 1861. The balustrade bears the monogram of King Karl XV.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Broar och viadukter för gatutrafiken / Arne Dufwa

Broar och viadukter för gatutrafiken / Arne Dufwa

Krona på Skeppsholmsbrons räcke. Vy mot Kungliga slottet

Krona på Skeppsholmsbrons räcke. Vy mot Kungliga slottet

Skeppsholmsbron dekorerad vid franske presidenten Armand Fallierés besök i Stockholm 24 juli 1908

Skeppsholmsbron dekorerad vid franske presidenten Armand Fallierés besök i Stockholm 24 juli 1908

Skeppsholmsbron

Skeppsholmsbron