Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Riddarholmsbron

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Riddarholmsbron)

 

På medeltiden fanns en träbro, Munkbron. (Riddarholmen kallades då Gråmunkeholmen.) En valvbro av sten byggdes 1784 – 1789, ritad av Erik Palmstedt, med samtidig reglering av torgen på bägge sidor. När järnvägen drogs fram ersattes bron 1867 av en gjutjärnsbro. En sten från den gamla bron, med inskription 1784, är uppsatt på kajen vid östra brofästet och ett brovalv återfinns i stadshusträdgården. Den nuvarande betongbron byggdes 1958. Arkitekt var G. Lené och konstruktör E. Wretblad. På Munkbron finns ett minnesmärke över de olika broarna av B. I. Lundkvist.

There has been a bridge on this site ever since the medieval ”Monks Bridge” used by the Franciscan friars. A stone bridge was replaced by one of cast iron to accommodate the railway in 1867. The present concrete bridge from 1958 was designed by G. Lené.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad