Foto
Fotograf: Schantz, Bengt. Spårvägsmuseet

Spårvagn på linje 19

Byggnaden till höger med konsumbutik är fastigheten Dalgärdet 12 på Sockenvägen 532.

Uppdaterad