Foto

Hållplats Tyresövägen för spårvagn linje 8 1950