Foto
Fotograf: Schantz, Bengt. Spårvägsmuseet

Hållplats Tyresövägen för spårvagn linje 8 1950

Uppdaterad