Foto
Fotograf: Bladh, Oscar (1895-1973). Spårvägsmuseet

Flygfoto över Brännkyrkahallen

Den stora vagnhallen kallas även Nybodadepån (fastigheten Herbariet 3). Utsikt västerut. Till höger om vagnhallen Hägerstensvägen, till vänster Brännkyrka gymnasium (fastigheten Herbariet 2)

Uppdaterad