Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Spårvagn på Hägerstensvägen mot Mälarhöjden vid övergången till egen banvall vid Fabriksvägens hållplats.

Spårvagnshållplats Fabriksvägen, som skymtar till vänster, försvann i och med att tunnelbanan mellan Örnsberg och Axelsberg byggdes ut längs samma sträckning 1964-1965.

Uppdaterad