Foto

Flygfoto över SJ:s gamla verkstäder i Hagalund

Utställningen Flygfoto Stockholm