Foto
Fotograf: Siversson, Nils-Åke. Spårvägsmuseet

Flygfoto över SJ:s gamla verkstäder i Hagalund

Utställningen Flygfoto Stockholm

Uppdaterad