Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Örbylinjen nr 19 under byggnad, år 1930.

Ryttarskärningen mellan Enskede gård och Enskedfältet (nu Sockenpan). Namnet kommer från Ryttarstugan vars boningshus syns t.v. och ekonomibyggnaden syns t.h.

Uppdaterad