Foto

Odelbergsviadukten mellan Enskede Gård och Sockenplan