Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

12:ans bro över Djupdalsvägen , höglandet Bromma

Denna bro revs när 12:an byggdes om 1997-98 och ersattes av en ny som försökte efterlikna den gamla

Uppdaterad