Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Spåromläggningen Gamla 8: an vid slakthuset

Uppdaterad