Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Spåromläggningen Gamla 8: an vid Slakthuset 1954

Uppdaterad