Foto

Spåromläggningen Gamla 8: an vid Slakthuset 1954