Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Likriktarbuss vid Vällingbydepån

Vällingbydepån. Likriktarbuss placerade i södra delen av depåområdet , ursprungligen en stor ganska öde grusplan, där diverse banmateriel och utrangerade bussar placerades. LS-bussen användes för matning av depåns strömskena, som ett komplement till de ordinarie fasta likriktarstationerna (LS) längs tunnelbanans linjesträckning, exempelvis LS Vällingby och LS Råcksta. Utrustningen fanns kvar i drift in i skiftet 70/80 tal. Jag har själv varit in i dessa och studerat utrustningen.

Höghuset i bakgrunden är beläget på Multrågatan 128 och har fastighetsbeteckningen Kundregistret 4.

Uppdaterad