Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Tensta utanför mitt fönster

Det här boken skrevs i samband med bostadsutställningen TenstaBo 06. Den berättar om Tenstas historia och hur planeringen av bostadsområdet gick till. Vi får möta människor som bor i stadsdelen och olika verksamheter som t.ex. kunskaps- och designcentrat Livstycket och kulturcaféet Tensta Träff. Ett kapitel handlar om bostadsutställningen och ett annat tar upp frågor om framtiden och förnyelse av bostadsområdet. Boken innehåller många fotografier, kartor och ritningar. 223 sidor.

Uppdaterad