Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stockholms stadsmuseum

Bolinderska huset, Södra Blasieholmshamnen 6 (Blasieholmen 54)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Södra Blasieholmshamnen 6, Norrmalm)

 

Industrimagnaten Jean Bolinder lät uppföra huset 1874-77 efter Helgo Zettervalls ritningar, det mest påkostade av tiden privatpalats i Stockholm. Konstruktioner och material var avancerade, ledande konstnärer anlitades för utsmyckningen. Bakom en livlig fasad med hängande hörntorn inreddes tre magnifika bostadsvåningar. KAK, Kungl. automobilklubben, har länge haft lokaler i huset, som numera ingår i Grand Hotels festvåningar.

Industrialist Jean Bolinder erected this building, designed by helgo Zettervall, in 1877. With its advanced construction and interior decoration by leading artists, it was the most exclusive private residence in Stockholm of its day.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

 

FOTOGRAFI PÅ SKYLTEN SAKNAS FÖR TILLFÄLLET

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad