Foto

Lantmäterikontorets byggnad från Västra Trädgårdsgatan