Foto
Fotograf: Larssons Ateljé. Stadsmuseet i Stockholm

Lantmäterikontorets byggnad från Västra Trädgårdsgatan

Uppdaterad