Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från Riksdagshuset på Helgeandsholmen

Uppdaterad