Flygfoto över Vasastaden år 1938 från nordväst
Foto

Flygfoto över Vasastaden år 1938 från nordväst