Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Cirkus, Djurgårdsslätten 43 (Djurgården 1:1)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt Djurgårdsslätten 43, Djurgården)

 

En cirkus öppnades här redan 1839. Nuvarande byggnad, krönt av ett fyrspann i zink av C J Dyfverman, uppfördes 1892 av konditor M Davidson. Här gavs regelbundet cirkusföreställningar fram till 1957. Vintrarna 1909-18 fanns här ett danspalats, Pinets Boston Palace. Byggmästare Olle Engkvist donerade 1955 byggnaden till Skansen. Senare användes den som TV-studio till 1985. Öppnade åter efter omsorgsfull restaurering 1990, nu som teater i privat ägo.

A circus was opened here in 1839. The present building dates from 1892 and housed regular circus performances until 1957. Restored in the 1980s, the building is now a theatre.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad