Foto

LO-huset, Barnhusgatan 18 (Skolan 1)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid  Barnhusgatan 18,Norrmalm)

 

Uppfördes 1899 för trävaruhandlaren Gustaf Carlberg. Arkitekt Ferdinand Boberg. Kungliga Vetenskapsakademins nobelkommittéer hade lokaler här till 1909 och Svenska Akademins Nobelinstitut till 1921. Huset förvärvades 1926 av Landsorganisationen i Sverige. LO har sedan dess säte här vid Norra Bantorget, som blivit ett centrum för svensk arbetarrörelse. Sven Wallander, Olle Hjortzberg m fl arkitekter och konstnärer har bidragit vid utformningen av byggnaden.

Designed by the noted architect Ferdinand Boberg and erected in 1899 the building has been the headquarters of the Swedish Confederation of Trade Unions, LO, since 1926.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnhusgatan 18 : LO-huset vid Norra Bantorget / Anneli Alriksson

Barnhusgatan 18 : LO-huset vid Norra Bantorget / Anneli Alriksson

Carlbergska huset, Barnhusgatan 18

Carlbergska huset, Barnhusgatan 18

Carlbergska huset, Barnhusgatan 18 söderifrån vid Norra Bantorget

Carlbergska huset, Barnhusgatan 18 söderifrån vid Norra Bantorget

City II / Stockholms stadsmuseum

City II / Stockholms stadsmuseum

Vasagatan norrut mot Norra Bantorget. I fonden LO-borgen, tidigare kallat Carlbergska huset efter trävaruhandlaren Gustaf Carlborg, som lät uppföra det

Vasagatan norrut mot Norra Bantorget. I fonden LO-borgen, tidigare kallat Carlbergska huset efter trävaruhandlaren Gustaf Carlborg, som lät uppföra det