Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Turinna, Agabus och Skuldfrid – ovanliga Stockholmsnamn från rotemannen

Om man är intresserad av att studera namnskick i Stockholm under det sena 1800- och tidiga 1900-talet kan man vända sig till stadens bevarade rotemansregistrering. I denna hittar man namnen på alla de personer som bott och verkat i Stockholm mellan åren 1878 och 1926; sammanlagt rör det sig om omkring en miljon individer.

Bland de mest populära namnen i rotemannen finns sådana som är stora även idag som Maria, Anna och Kristina på kvinnosidan och Johan, Karl och Erik på manssidan.

Rotemansregisteringen är emellertid också – annat vore märkligt – full med namn som idag är tämligen bortglömda eller åtminstone mindre populära, eller vad sägs om tjusiga kvinnonamn som Turinna och Hjertina och stiliga mansnamn som Agabus och Egenolf?

Ett eget favoritnamn ur rotemannens digra och ibland märkliga namnskörd är annars det fantastiska Skuldfrid. Ett exempel på en stockholmare med sagda namn, Skuldfrid Clara Lovisa Andersson, bosatt i kvarteret Saturnus på Södermalm och registrerad i rotemannen 1887, går att beskåda på rad 2 i dokumentet intill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad