Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stockholms stadsmuseum

Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10 (Hägern Större 9)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid  Klara Östra Kyrkogata 10, Norrmalm)

 

Huset stod färdigt 1906. Arkitekt var Carl Westman, som också formgav den fasta inredningen samt möbler och armatur. Portalen har reliefer av Christian Eriksson. Husets inre är till större delen i originalskick. Fasaden av oputsat, handslaget tegel och med smårutiga fönster i murlivet knyter an till engelsk hantverkstradition vid sekelskiftet.

The premises of The Swedish Society of Medicine were designed by Carl Westman and completed in 1906. The exterior of the building shows influences from the English Arts and Crafts Movement. The interiors remain largely unaltered.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad