Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Hornsgatan 4 (Överkikaren 34)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Hornsgatan 4, Södermalm)

 

Detta hus och hörnhuset mot Södermalmstorg uppfördes på 1640-talet av vinskänken Hans Marschalk. Portalen härrör från samma tid. År 1907 ombyggdes huset i renässansstil enligt tidens smak för historierestaurering efter ritningar av C A Danielsson och B Lundegård.

This house and the house at the corner were built in the 1640′s by the vintner Hans Marschalk. In 1907 the house was rebuilt in the Renaissance style.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad